Πολιτική της « ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» είναι να παράγει και να παρέχει στους πελάτες της προϊόντα, τα οποία καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις τους και διαθέτουν πάντα την επιθυμητή ποιότητα, έτσι όπως αρμόζει στη θέση και το καλό όνομα της εταιρείας στην αγορά.
Στόχοι της εταιρείας είναι:

 • Να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα παρεχόμενα από την εταιρεία προϊόντα να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών και τις τεθείσες προδιαγραφές της μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων της και της εύρυθμης λειτουργίας της εταιρείας.
 • Να εφαρμόζει πιστά το ΣΔΠ, προκειμένου να επιτευχθεί σταθερή ποιότητα των προϊόντων 
 • Να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για συνεχή βελτίωση αποτελεσματικότητας ΣΔΠ
 • Να αναπτυχθεί ένα περιβάλλον εργασίας που να είναι φιλικό, ασφαλές και υγιεινό προς τον εργαζόμενο, ενώ επιπλέον θα του δίνει ελευθερία έκφρασης και ενεργού συμμετοχής στο Σύστημα

Πιο συγκεκριμένα στοχεύει σε:

 • Διαρκής βελτίωση οικονομικών αποτελεσμάτων (τζίροι-κέρδη)
 • Διαρκής ικανοποίηση πελατών 
 • Αύξηση αριθμού παραγγελιών
 • Ανάπτυξη νέων προϊόντων
 • Ικανοποίηση εργαζομένων 
 • Σωστός προγραμματισμός
 • Διείσδυση σε νέες αγορές
 • Σταθερή συνεργασία με αξιόπιστους προμηθευτές

Για την επίτευξη αυτών των στόχων η εταιρεία έχει εφαρμόσει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2008, το οποίο εφαρμόζεται σε όλα τα τμήματα της εταιρείας πλην του λογιστηρίου.

Η Διοίκηση δεσμεύεται να παρέχει όλα τα απαιτούμενα υλικά μέσα και ανθρώπινο δυναμικό για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας, για την εκπαίδευση του προσωπικού, τη βελτίωση του εξοπλισμού, τη βελτίωση και συνεχή ροή τεχνογνωσίας και συνεχή κάλυψη απαραίτητων αναγκών που προκύπτουν.